VEDERE DUHOVNICEASCĂ Cuvântul al douăzecilea

Despre cât har duhovnicesc se învredniceşte a primi în sufletul lui şi câtă întărire şi câtă putere împotriva diavolului are cel care se roagă lui Hristos cu rugăciunea minţii neîncetat, cu curăţenia conştiinţei, adică spune cu cugetul lui, o dată la fiecare respiraţie a sa: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Celui viu, miluieşte-mă”, păzindu-şi în acelaşi timp conştiinţa curată prin abţinerea de la orice rău şi prin lucrarea tuturor virtuţilor, după putere. Iar din adâncul inimii sale, spune această rugăciune până simte durere, adică până îl doare înlăuntrul lui, acolo unde se lucrează rugăciunea, şi apoi opreşte silirea din inimă a rugăciunii, şi începe iarăşi rugăciunea odihnitoare, până când va afla din nou locul acela dinlăuntrul său, care îl durea din pricina silirii rugăciunii, şi va începe din nou din adânc rugăciunea inimii, păstrând toată viaţa lui această rânduială a rugăciunii.

Binecuvântează, părinte!

O monahule, către tine ca un răstignit pentru lume, după cuvântul: „Lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume” (Gal. 6, 14), se adresează mai curând această carte, decât către cel lumesc.

Vrei, spun, o, monahule, să guşti din bunătatea Domnului în fiinţa ta? Adică, vrei să curgă bunătatea şi dulceaţa Domnului în sufletul tău şi să se îndulcească de acestea sufletul tău? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să guste inima ta din nectarul Domnului încă în viaţă fiind? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o monahule, să vezi ca în oglindă prin descoperire dumnezeiască frumuseţea şi nobleţea dumnezeiască a sufletului tău? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule să fie luminaţi ochii cugetului tău, sau mai bine spus, vrei să se deschidă ochii sufletului tău, prin care să vezi ceea ce ochiul n-a văzut? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să auzi ceea ce urechea omului nu a auzit? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să înţelegi cele de negrăit, cele cereşti şi de neînţeles ale împărăţiei cereşti, pe care ni le făgăduieşte Hristos în Sfânta Sa Evanghelie? Acestea, spun, vrei să cunoşti cât de puţin în realitate cum sunt acestea? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să locuiască în sufletul tău Hristos, pentru ca să-ţi arate cele pe care lumea văzută nu le cunoaşte? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fii iubit de Dumnezeu Atotţiitorul şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să primeşti simţirea bunătăţilor cereşti în sinele tău? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să devii prieten iubit al lui Hristos? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se înfricoşeze satana şi să se cutremure când te vede? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să nu fi prins în capcanele ascunse şi subţiri ale diavolului? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să zădărniceşti vicleniile vrăjmaşului tău, satana? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să amăgeşti pe cel care se luptă totdeauna cum să te amăgească cu viclenia lui? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să te bucuri văzând osândirea vrăjmaşului tău, care ţi-a rănit oarecând inima ta cu săgeţile dorinţei celei păcătoase? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să săgetezi de fiecare dată pe cel care de fiecare dată te săgetează? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii până la durere.

Vrei, o, monahule, să arunci săgeţile tale asupra vrăjmaşului tău neîmpăcat, care nevăzut aruncă săgeţile lui asupra ta din adâncurile întunecate? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii până la durere.

Vrei, o, monahule, să loveşti de moarte şi să cutremuri puterea lui satana? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să iei cu asalt oştirile lui satana şi să ieşi biruitor spre pomenire veşnică? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să biruiască şi să iasă victorios sufletul tău împotriva cetelor tuturor duhurilor celor rele? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, nu numai să te arăţi înfricoşător şi temător diavolului, ci să fii astfel cu adevărat? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fie fărâmiţat fugind de la tine demonul desfrâului? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, când treci printre demoni să le orbeşti ochii, precum orbeşte cineva cu fierul roşu ochii vrăjmaşului său, şi astfel să treci mai departe nevătămat şi nederanjat de aceştia? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să înşeli meşteşugirile cele viclene ale diavolului şi să striveşti toată răutatea lui ca şi cu un ciocan gros? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se teamă de tine demonii, precum se tem vrăbiile de vultur şi animalele cu patru picioare de leu? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să pui pe fugă pe vicleanul şi nevăzutul Amalic, adică pe diavol, şi să-l nimiceşti? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să-L dobândeşti pe Hristos în inima ta şi să-L vezi prin vreun extaz sau vreo dumnezeiască vedere, după putere? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să-ţi descopere Hristos, Cel pe care neîncetat îl cercetezi şi care locuieşte în tine, Fiul Unul născut şi Cuvântul lui Dumnezeu, pe cerescul Lui Părinte şi Dumnezeu, pentru a-L înţelege în chip tainic? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să înţelegi că Hristos este bun, blând, îngăduitor şi dulce pentru prietenii Lui? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să înţelegi cum este împărăţia lui Hristos? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să ameţească mintea ta şi să cadă în extaz cugetul tău la cele pe care le vede prin Harul lui Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, adică, vrei, o, monahule, să cazi în extaz şi să te minunezi la cele pe care ţi le descoperă Hristos? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul mimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să vezi ce har lăuntric dă Hristos robilor săi? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fii, pe de o parte, împreună cu lumea şi pe de altă parte să te lupţi împotriva ei din adâncul inimii, fără să ştie oamenii că te lupţi împotriva ei? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se afle trupul tău pe pământ cu oamenii şi, pe de altă parte, sufletul tău să fie în cer împreună cu îngerii lui Dumnezeu, adică să-L slăvească neobosit precum îngerii? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să priveşti în jos dar să gândeşti cele de sus? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să te plimbi printre cursele diavolului şi să nu cazi în acestea, precum nu se lasă prinsă pasărea care zboară în aer în plasele pe care i le întinzi tu pe pământ? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii până la durere.

Vrei, o, monahule, să ameţeşti mâinile şi nervii demonilor, precum ameţeşte albina de fum? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să întinzi curse înfricoşătoare şi fără de greşeală vrăjmaşului tău nevăzut? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să împrăştii orice lucrare demonică în iad şi să faci pe demoni să grohăie precum porcii la tăiere, chinuiţi în chip nevăzut de puterea rugăciunii tale? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii până la durere.

Vrei, o, monahule, să-Şi afle odihnă şi locaş în sufletul tău Duhul lui Dumnezeu, şi corabia sufletului tău să plutească fără pericol pe calea cea bună, împreună cu Duhul lui Dumnezeu? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fii cu adevărat rob al lui Hristos, după făgăduinţa ta, şi să te mângâie în chip nevăzut în încercările tale Hristos, ca un prieten al tău adevărat? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să înţelegi tu singur, prin descoperire dumnezeiască cele ce sunt scrise în Sfânta Scriptură despre Rai şi despre iad? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să înţelegi cum omul, dacă păzeşte cele ce ne-a poruncit Hristos, devine Rai înţelegător, iar dacă nu le păzeşte devine iad înţelegător? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahuie, să vezi în tine însuţi cele ce sunt scrise în Sfânta Scriptură şi să înţelegi cu cuvânt de neînţeles cele ce nu au putut să ne transmită prin scrisul lor învăţătorii Bisericii din pricina greutăţii de înţelegere şi a înălţimii acestora? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să vezi dacă ai primit Duh Sfânt în sufletul tău şi să fii înştiinţat dacă a fost scris numele tău în Cartea Vieţii? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat câtre Hristosul tău, din adâncul inimii până la durere.

Vrei, o, monahule, să Se răstignească Hristos în inima ta, ca să te înveţe cum să te răstigneşti şi tu pentru lume şi lumea pentru tine, cum spune dumnezeiescul Pavel: „Lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume”? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să te păzească Harul Domnului de „orice lucru ce se petrece întru întuneric” şi să te înconjoare nevăzut îngerii cereşti, îmbrăcaţi în veşminte albe ca zăpada? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să auzi cu urechile sufletului tău doxologiile cereşti şi să înţelegi în fapt, într-un fel anume, cum Îl vei slăvi tu pe făcătorul tău, când te vei învrednici de împărăţia Lui? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat câtre Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să înţelegi cum este mana cerească, adică să înţelegi cât de preadulce şi de negrăit este gustul lui Hristos, Domnul slavei? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii până la durere.

Vrei, o, monahule, să înţelegi cum strălucesc sfinţii în cer şi cum sunt veşmintele lor? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să înţelegi cum sunt comorile duhovniceşti ale sfinţilor lui Dumnezeu şi cum se satură sfinţii de slava Domnului? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să devii tu însuţi Rai înţelegător al Domnului, adică să vezi în tine însuţi toate bunătăţile pe care le are Raiul într-o clipeală de ochi în chip de neînţeles, adică vrei, o, monahule, să devii biserică Dumnezeului Celui viu şi să înţelegi cum ai devenit cu adevărat astfel? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să vezi prin descoperire dumnezeiască cum este sufletul omului în sine şi să cazi în extaz minunându-te de înţelepciunea lui Dumnezeu, pe care a arătat-o în suflet? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să izvorască din inima ta, ca dintr-un izvor, râuri de apă vie, adică dumnezeieşti cuvinte şi înţelesuri duhovniceşti? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să bea sufletul tău din acea apă vie pe care o dă Hristos celor care îl iubesc şi păzesc poruncile Lui, ca arvună a împărătiei Lui ceresti? Roagăte cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să simti în gâtul tău şi pe limba ta cuvintele Sfintei Scripturi mai dulci decât mierea, după spusele proorocului: „Ca mierea sunt gâtului meu cuvintele Tale şi mai dulci decât mierea gurii mele”? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fii mângâiat de bunătatea Domnului şi să guste sufletul tău Harul, asa cum se întâmplă cu cei care tin poruncile sfinte ale lui Hristos? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să devii vas preaales al Harului lui Hristos, adică vas al Duhului Sfânt, şi să înţelegi că ai devenit cu adevărat un astfel de vas ales? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat câtre Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să devii mamă şi frate al lui Hristos, precum ne spune: „Mama Mea şi fratii Mei sunt aceia care ascultă şi împlinesc cuvântul lui Dumnezeu”, adică, vrei, o, monahule, să locuiască în inima ta Hristos, nu trupeşte, ci duhovniceşte, şi să te aibă ca mamă şi ca frate Hristos Insusi? Vrei, o, monahule, să înţelegi că ai devenit mamă şi frate lui Hristos? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fii cu adevărat monah, după dorinta ta? Numai pe Hristos să-L iubesti din inima ta, adică roagă-te din inimă totdeauna câtre Hristosul tău.

Vrei, o, monahule, să intri în cămara tezaurului lui Hristos, unde se află cele care nu pot fi explicate cu cuvinte omenesti şi să vezi acolo cele în fata cărora tace orice limbă care vrea să le descrie? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să-ţi arate Hristos tainele împărăţiei Sale dumnezeieşti, care ameţeşte orice minte care vrea să le cugete? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, ca Hristos, Cel pretutindeni prezent, adevăratul nostru Dumnezeu, Cel cercetat de tine neîncetat, să te mângâie mai presus de minte în orice supărare a ta şi să te cerceteze lin şi binefăcător cu Harul Său? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să înţelegi în fapt că această lucrare duhovnicească a rugăciunii minţii şi a inimii este coroana tuturor virtutilor şi cea mai mare putere a sufletului tău şi că fără aceasta nu poate cineva să se învrednicească a vedea lucruri nevăzute şi duhovniceşti? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se topească de la tine precum fumul orice gând viclean şi să fie puse pe fugă de această miscare a lucrării tale duhovniceşti toate ostirile demonice? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să te lupte demonii mai mult decât pe toţi oamenii, dar să nu aibă împotriva ta nici un fel de tărie şi putere, ci în faţa acestei lucrări dumnezeieşti a ta să se socotească săgeţile lor ca săgeţi ale unui copil mic? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se strice precum pânza de păianjen meşteşugurile lui satana şi să porunceşti ca unor sclavi slujitorilor lui satana, adică demonilor? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să slăbeşti puterea celor care se luptă mereu cum să slăbească puterea sufletului tău şi să ruşinezi pe cei care caută mereu cum să fii tu ruşinat în faţa făpturilor cereşti, pământeşti şi a celor de dedesubt? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se ascundă de tine demonii, când te întâlnesc, până când treci, temându-se de Harul Domnului care sălăşluieşte întru tine? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, ca atunci când intri pe neaşteptate şi fără să vrei în mijlocul adunării satanice, unde sunt adunate căpeteniile demonilor, să-i biciuieşti cu numele Domnului, atât de tare încât neputând să sufere în tăcere tăria durerilor, aceste căpetenii ale demonilor să facă mare vaiet şi plânset, jelind nenorocirea care a dat peste ei? Vrei, spun, ca aceasta să se întâmple neapărat demonilor, vrăjmaşilor tăi? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetate către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, ca atunci când treci pe lângă turnurile de pază ale demonilor (adică acolo unde biruiesc cu uşurinţă demonii şi reuşesc să strângă multe trofee), vrei, spun, ca tu să fii acolo cel care strânge trofee şi biruinţe strălucitoare? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat şi fără odihnă către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere şi slăbire.

Vrei, o, monahule, să-i tai (mental înţelege cele spuse) în bucăţele mici pe vrăjmaşii tăi nevăzuţi şi nearătaţi, cu sabia cu două tăişuri şi foarte ascuţită care este numele lui Dumnezeu? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să săgetezi cu săgeţile tale duhovniceşti inima lui lucifer şi să arunci fulgere înfricoşătoare asupra oştirilor iadului lipsit de har? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să arunci foc arzător în casele demonilor, care se aprind ca paiele de mânia Domnului? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se teamă de tine demonii ca de un viteaz şi vestit ostaş al împărăţiei cereşti? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să scoţi din pântecele iadului vreun suflet cu rugăciunea ta? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să curgă precum pâraiele din ochii tăi lacrimile pentru Hristosul tău şi să se aprindă măruntaiele tale de iubirea lui Hristos, din pricina căreia să strigi cu putere din inimă către Hristosul tău, după cuvântul proorocului, care spune: „Am strigat cu putere din suspinul inimii mele”? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să nu lipsească fericita întristare din inima ta şi lacrimile mântuitoare de suflet din ochii tăi, care înălbesc veşmântul sufletului tău şi-l fac mai alb decât zăpada? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să-si afle pacea oriunde te-ai afla şi oriunde ai locui, gândul la cele sufleteşti ale tale şi să nu te chinuie conştiinţa ta pentru purtarea ta? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să-şi amintească totdeauna de tine Dumnezeu şi să te păzească cu mijlocirea nevăzută a sfinţilor Săi îngeri? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, ca de la întunericul care eşti, adică de la starea aceea în care sufletul tău este departe de mângâierea lui Dumnezeu, să devii dintr-o dată lumină, adică să vezi într-o clipeală, fără întârziere, mângâierea lui Dumnezeu în sinele tău? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat câtre Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se plimbe cugetul tău în cele nevăzute, în cele dumnezeieşti, în cele cereşti şi în cele duhovniceşti? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, ca nu trupul tău în chip simţit, ci sufletul tău în extaz să cânte: „Hristos a înviat!” atunci când sufletul tău a înviat din mormântul patimilor cu Harul lui Hristos Cel înviat din morţi, adică să devină sufletul tău nepătimas cu ajutorul Domnului? Vrei, spun, o, monahule, să vezi acest lucru în tine? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să vorbesti împreună cu duhurile nevăzute nu numai tainic, cu cugetul tău, ci uneori să vorbeşti şi duhovniceşte cu aceste duhuri nevăzute, adică sufletul tău să stea de vorbă uneori cu duhurile nevăzute ca şi când ar vorbi duhurile nevăzute între ele? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să vezi cu ochii minţii Harul lui Dumnezeu ca pe un fulger care fulgeră în sufletul tău, precum vezi cu ochii trupeşti fulgerul care fulgeră peste nori? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fie mângâiat duhul tău de Duhul lui Dumnezeu şi să nu poată nici o făptură, văzută sau nevăzută, să te despartă de Hristosul tău? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să vezi cât de frumos este Hristos „Cel împodobit cu frumuseţe mai mult decât fiii oamenilor” (Psalm 44, 3). Roagă-te cu rugăciunea minţii neincetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să vezi dumnezeiasca frumuseţe de necuprins cu mintea a Preasfintei Maici a lui Iisus, a Dumnezeului Atotţiitorul? Roagă-te din inima ta până când se va zdrobi inima ta, adică până la durere.

Vrei, o, monahule, să te privească cu dulceaţa ochilor Săi Iisus şi să te iubească Maica lui Iisus şi să te mângâie Harul lor? Roagă-te Hristosului tău cu inima zdrobită, adică roagă-te din inimă până la durere.

Vrei, o, monahule, să ţi se arate Hristosul meu în chip de neînţeles şi să ţi se arate Maica lui Dumnezeu, Stăpâna îngerilor, Împărăteasa arhanghelilor, bucuria tuturor sfinţilor, măreţia, podoaba şi buna mireasmă a Raiului? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fie atras sufletul tău de vederea frumoasă a lui Iisus al meu şi al Preacuratei Stăpânei mele, Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria, a fiicei lui Dumnezeu şi a Miresei dumnezeieşti celei nenuntite? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat câtre Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, în sfârşit, o, monahule, privind sfânta icoană a Hristosului meu şi a Maicii Domnului, să verse ochii tăi lacrimi preafierbinţi? Roagă-te cu rugăciunea minţii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere. Amin.

Acest articol a fost publicat în Isihasm. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la VEDERE DUHOVNICEASCĂ Cuvântul al douăzecilea

  1. Valentin zice:

    Monahismul este lumina Ortodoxiei. Da fratilor, rugati-va neincetat! Doamne ajuta!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s