VEDERE DUHOVNICEASCĂ Cuvântul al doisprezecelea

Despre cum omul acela a cărui inimă cercetează neîncetat rugăciunea este cinstit de îngerii dumnezeieşti şi păzit de orice păcat, deoarece a fost iubit de Dumnezeu, precum şi acela L-a iubit pe Dumnezeu din toată inima lui.

Binecuvintează, părinte!

Aşadar, tu, monahule care ai lăsat lumea şi lucrurile lumii şi ai îmbrăcat această schimă îngerească şi bucurătoare, dacă vrei să se bucure şi să se mângâie sufletul tău cu mângâierea dumnezeiască cea îmbucurătoare, îngrijeşte-te şi luptă pentru ca să dobândeşti în inimă cercetarea rugăciunii minţii şi îngrijeşte-te cât poţi, să se înscrie şi să se întipărească în inima ta numele mângâietor şi îmbucurător al Domnului nostru Iisus Hristos. Deoarece în felul acesta vei face pe dumnezeieştii îngerii să te cinstească şi să te iubească. Pentru că îngerii, cinstitori şi iubitori ai numelui lui Hristos, cinstesc şi iubesc şi locul unde este scris acest nume al lui Hristos.

Deci, dacă înscrii în inima ta rugăciunea aceasta, care este numele lui Hristos, nu numai că îngerii vor dori să-l cinstească şi să-l iubească pe prietenul rugăciunii, ci mai mult decât atât, vor dori să-ţi devină prieteni nedespărţiţi pentru tot restul vieţii. În drumurile şi pe cărările tale te vor însoţi în chip nevăzut, noaptea te vor păzi de frica de noapte şi ziua te vor păzi de săgeata otrăvitoare ce zboară ziua. În lucrările tale te vor sprijini şi te vor întări. La întrebări te vor înţelepţi să răspunzi cu înţelepciune şi fără piedici. La rugăciune vor sta şi aceştia rugându-se împreună cu tine, plini de bucurie, implorând pe Cel Preaînalt pentru tine. În primejdii îţi vor fi mângâiere şi scăpare nesperată. Pe aceşti îngeri nu-i vei vedea cu ochii trupeşti, dar vei simţi şi vei înţelege ajutorul lor. Uneori îi poţi vedea chiar cu ochii, după puterea ta sufletească şi după curăţia inimii.

Bucurie mare va fi pentru sufletul tău din momentul în care vei dobândi astfel de prieteni şi astfel de păzitori puternici, care sunt rânduiţi de Dumnezeu să păzească sufletul tău până în clipa în care va trebui să-l predea în faţa Mirelui Hristos, ca mireasă neprihănită şi curată. Deoarece, precum tu, iubite frate, ai aruncat de la tine orice voinţă trupească şi orice grijă deşartă şi te-ai dedat cu totul la lucrarea rugăciunii şi la amintirea lui Dumnezeu, la fel şi Dumnezeu îşi aminteşte pururea de tine şi te are ca pe unul din oamenii Lui, numele tău fiind înscris în cartea neştearsă a amintirii Sale dumnezeieşti.

Pentru aceasta bucură-te şi te veseleşte, iubite frate precum spune şi Domnul: „Bucuraţi-vă, căci numele voastre sunt scrise în ceruri”. Şi pentru că numele tău a fost scris în Cartea vieţii cu scrisul cu care tu ai scris în cartea inimii tale numele Lui dumnezeiesc prin rugăciunea inimii neîncetată, Dumnezeu îţi va purta de grijă, păzind cu Harul Lui sufletul tău ca pe lumina ochilor de orice păcat, „de orice lucru ce se lucrează întru întuneric şi de demonul cel de amiază”, deoarece şi tu păzeşti neştearsă în cartea fiinţei tale iubirea Lui şi amintirea Lui, despre care unul din părinţi a vorbit astfel:

Un frate oarecare, purtat fiind în afară de sine, în extaz, a văzut o biserică foarte mare, în mijlocul căreia era un arhiereu plin de strălucire şi de slavă, fiind îmbrăcat cu toate veşmintele arhiereşti, iar în faţa strălucirii şi frumuseţii acestora tace orice limbă care ar dori să spună frumuseţea şi strălucirea acelui arhiereu. În jurul arhiereului stăteau, îmbrăcaţi cu totul în alb, nişte diaconi purtând în mâinile lor cădelniţe de nedescris, cu care îl tămâiau pe arhiereul acela ceresc, iar alţii, ca nişte preoţi. stăteau de jur împrejurul lui cu nespusă evlavie.

Toţi aceştia erau minunaţi la vedere, deoarece nu numai faţa acestora era ca de lumină, ci şi veşmintele pe care le purtau; ale unora erau albe ca zăpada şi curate ca lumina, atât de curate şi de subţiri încât dacă ar fi fost lăsate aici în aer singure, fără să aibă nici o greutate pământească pe ele, aerul le-ar fi ridicat de îndată în sus la cer şi niciodată n-ar mai fi coborât de acolo pe pământ. Atât păreau de uşoare şi de fine. Veşmintele pe care le purtau alţii se înfăţişau ca o altă privelişte, pe care nu numai că limba aceasta pământească nu o poate reda, dar nici mintea nu poate să o înţeleagă, pentru că nu este nici un lucru în lume cu care să se asemene.

Alţii purtau veşminte strălucitoare ca fulgerul. Unii stăteau de-a dreapta arhiereului, iar alţii de-a stânga. Cu toţii stăteau cu multă evlavie şi cuviinţă. Iar fericitul acela arhiereu era atât de plin de slavă şi atât de mult îi întrecea pe ceilalţi în slavă şi strălucire şi în har, precum întrece soarele pe ceilalţi luminători cereşti. Stând drept, acest minunat şi mai presus de minte arhiereu privea spre răsărit şi cânta cu voce tare şi clară o cântare scurtă întru mult preadulce şi de negrăit. Iar acel monah, văzând lucrurile acelea care depăşeau orice înţelegere, era cuprins de nedumerire şi, auzind cântarea aceea preadulce şi armonioasă, se minuna, încât de prea multă mirare a uitat cuvintele pe care le cânta cerescul arhiereu şi nu a putut să-şi mai amintească nici măcar un cuvânt din câte auzise, cu toate că încerca să ia aminte la ele cu toată atenţia, deoarece ştia că o să se despartă de acea vedere minunată şi voia ca acele cuvinte să-i folosească în viaţa de aici. În sfârşit, ascultând şi uitând iarăşi, a reuşit să ţină minte un singur lucru, pe care l-a rostit la sfârşit cu voce tare minunatul arhiereu, şi anume: „Cât îşi aduce cineva aminte şi iubeşte pe Dumnezeu, tot atât Îşi aduce aminte de el şi îl iubeste şi Dumnezeu”. Şi îndată şi-a venit fratele în sine şi spunea că în clipele acelea simţise în inima lui ceva ca un foc, care-i ardea inima ca o lumânare aprinsă, precum spune: „Nu era inima noastră arzând în noi, când ne vorbea nouă pe cale şi când ne explica Scripturile?” Acestuia slava şi puterea în vecii vecilor. Amin.

Acest articol a fost publicat în Isihasm. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s