Adresarea (din 2003) ieroschimonahului Rafail, stareţ atonit: “Nu vă temeţi de cei care omoară trupul, iar sufletul nu-l pot omorî”

Eu nu sînt decît un neînsemnat şi sărman bătrîn plin de păcate. Însă conştiinţa mea de păstor al sufletelor, mă sileşte să vă previn asupra unui mare pericol care ameninţă întreaga omenire. Stăpînitorul întunericului acestei lumi, Satana, vrea cu orice preţ să intre în omul-antihrist. Slujitorii acestuia – sau antihristul colectiv – au pregătit totul pentru înscăunarea lui. N-a mai rămas decît să fie pusă pecetea Antihristului. Dar pregătirea pentru pecetluire se face după un anumit plan, într-ascuns, şi cu o deosebită viclenie – nu aşa, dintr-odată, ci pe rînd, în mai multe faze. Precum ne-au transmis şi Sfinţii Părinţi, tîlcuitorii Apocalipsei (sfîntul Efrem Sirul ş.a), venirea Antihristului se va face cu multă înşelăciune, aşa încît chiar şi cei aleşi abia de se vor mîntui, fiindcă nu vor vedea înşelăciunea.

Chiar în zilele noastre, unii dintre păstorii de vază, pe care eu însumi îi cinstesc şi îi iubesc mult, nu ezită să-i îndemne pe creştini să ia paşaportul sau buletinul cu cod barat. „Eu unul nu pot să vă blagoslovesc la chinuri…” – le-a spus păstoriţilor săi un cunoscut protoiereu din Moscova.

În trecut, după cum se ştie, mucenicii erau ispitiţi de către prigonitori să se prefacă şi să guste măcar puţin din jerfele idolilor, după care puteau să se întoarcă liniştiţi la casele lor. Dar mucenicii respingeau orice compromis şi orice prefăcătorie, alegînd părtăşia cu Hristos.

Aşa şi acum, se apropie prigoana împotriva celor care vor să rămînă credincioşi lui Hristos şi să mărturisească prin fapte dragostea lor pentru El.

Iată de ce, una din cele mai grele încercări survine atunci cînd iubiţii noştri arhipăstori nu sprijină lupta noastră şi pornesc pe un drum greşit, silindu-ne şi pe noi să procedăm în acelaşi mod. La aceasă ispită se cuvine ca noi să răspundem prin cuvintele apostolilor, atunci cînd sinedriul le-a interzis să propovăduiască Numele lui Hristos: „Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni.” (FA 5:29)

Aşa cum în vechea biserică sinedriul s-a făcut luptător-de-Dumnezeu, aşa şi noi, ferească Dumnezeu, să ajungem în vremurile noastre… Faptul că arhipăstorii noştri au ales o altă cale reprezintă o mare sminteală. Însă nu vă descurajaţi, există şi printre ei cîţiva care au rămas credincioşi căii Adevărului lui Hristos. Aşa, de exemplu, de-a lungul istoriei, au fost mai multe sinoade tîlhăreşti decît sfinte sinoade. Alt exemplu: cînd turcii mahomedani s-au apropiat ameninţînd Constantinopolul – cea de-a doua Romă – Sinodul Bisericii Ortodoxe greceşti s-a adresat catolicilor, căutînd sprijin la ei, şi învoindu-se să-l pomenească pe papă. Doar unul dintre arhierei a refuzat să iscălească – arhiepiscopul Marcu al Efesului – iar Duhul Sfînt a fost cu el, nu cu sinodul. La urmă, patriarhul cu toţi episcopii s-au alăturat lui, îndreptîndu-şi greşeala.

Nu putem să primim CNP (codul numeric personal) – numele demonicesc alcătuit din cifre. Nu este o necesitate tehnică, ci o codificare mistică a noastră, a oilor lui Hristos.

Numai cei orbi duhovniceşte nu văd ce urmează după toate acestea. Ne vor da un buletin nou cu număr de identificare, pe urmă un “jeton” cu trei de şase – semnul sau numele fiarei, numărul numelui său. „Şi nimeni nu va putea cumpăra sau vinde decît cel care va avea acest semn“. (Apocalipsa 13:17) Această cale duce către Noua Ordine Mondială fără Hristos. Ştim cu toţii că există un guvern mondial. Prin urmare, această cale duce către dictatura Satanei. Iar calea Adevărului lui Hristos ne va duce la Hristos, chiar dacă prin lipsuri, prigoană şi chinuri – ne va duce către mîntuire, spre rai şi viaţa veşnică întru Iisus Hristos.

Nu vă deznădăjduiţi, ci îmbărbătaţi-vă, Domnul ne încurajează, zicând: „Nu te teme, turmă mică. Eu sînt cu voi pînă la sfîrşitul veacului. Amin.” (Luca 12:32) Domnul împreună cu oştile din cer îi va birui pe vrăjmaşii noştri şi-l va răpune pe Antihrist cu Duhul care iese din gura Lui. Deci, nu vă temeţi de cei care omoară trupul, iar sufletul nu-l pot omorî.

Iubiţi arhipăstori şi păstori, părinţi, fraţi şi surori, pentru noi mai ales răsună acum cuvîntul Domnului nostru Iisus Hristos: „Fii credincios pînă la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii“. (Apocalipsa 2:10) Amin.

Chilia Sfîntului Apostol Ioan Teologul, Sfîntul Munte Athos

(fragment din broşura “Semnul fiarei – 666″, editată de Centrul de misiune “Sfîntul Ierarh Ioan Maximovici”, 2003)

Acest articol a fost publicat în Articole interesante. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s