Despre Rugaciunea lui Iisus vol. II

pateric egyptean

RUGACIUNEA LUI IISUS – MIEZUL EVLAVIEI ORTODOXE, VOL. II – LUCRAREA MANASTIRII VALAAM

Mănăstirea Valaam a editat în anul 1936 un „Sbornic despre rugăciunea lui Iisus“, dorind prin aceasta să „lămurească mijlocul de a lucra rugăciunea lui Iisus, să arate lipsa şi necesitatea ei în lucrarea noastră de slujire a lui Dumnezeu, într-un cuvânt, – să amintească atât monahismului contemporan, cât şi tuturor celor ce râvnesc la mântuirea sufletelor, vechea învăţătură patristică despre lucrarea sufletelor şi despre lupta cu patimile“.

După ce a ieşit la lumină, această carte a atras atât atenţia presei, cât şi a cititorilor. Prezentăm aici câteva din însemnările primite de noi şi din care se poate vedea prin ce anume cartea noastră a atras atenţia şi simpatiile obşteşti.

„Stimate părinte Igumen! Cartea pe care mi-aţi trimis-o, „Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus“, am primit-o şi Vă mulţumesc pentru ea, pentru râvna Dv. şi pentru rugăciunile, de care mereu am nevoie. Cartea publicată de Dv. corespunde noii necesităţi vitale a timpului şi de aceea a fost întâmpinată cu o simpatie generală. Mănăstirea Valaam de mult a fost un far luminos pentru întregul monahism rus, şi publicaţia Dv. dovedeşte că ea (mănăstirea), cu toate zguduirile suferite, urmează să-i continue misiunea de mai înainte până azi. „Mitropolitul Atanasie“.

„Această carte e frumoasă şi de suflete mântuitoare şi va fi pentru mulţi povăţuire şi mângâiere spre folosul sufletelor.”

Din partea editorului

Extrase din recenziile revistelor religioase

INTRODUCERE

DIALOGUL I (Convorbirea întâia)

Ce e rugăciunea lui Iisus după forma şi conţinutul ei

DIALOGUL II (Convorbirea a doua)

Continuarea convorbirii despre rugăciunea lui Iisus cea lucrătoare

DIALOGUL III (Convorbirea a treia)

Povăţuirile despre lucrarea lăuntrică şi despre rugăciunea lui Iisus, ale Sf. Părinţi ai Bisericii Ortodoxe, ale celor din vechime

Sfântul Vasilie cel Mare

Sfântul Macarie Egipteanul

Sf. Ioan Gură de Aur

Sfântul Efrem Sirul

Cuviosul Ioan Scărarul

Cuviosul Isichie Ierusalimneanul

Cuviosul Filotei egumenul din Sinai

Sfântul Varsanufie şi Ioan

Cuviosul Isaac Sirul

Cuviosul Serafim de Sarov

DIALOGUL IV (Convorbirea a patra)

Scrisorile stareţilor moldoveni – schimonahului Vasilie şi schiarhimandritului Paisie Velicicovschi despre lucrarea minţii şi rugăciunii lui Iisus

Predoslovia sau îndrumarea celor ce doresc să citească pe cel dintre sfinţi părintele nostru Grigorie Sinaitul şi să nu păcătuiască împotriva înţelesului ei

Predoslovia la capetele Fericitului Filotei Sinaitul

Predoslovia la cartea Preafericitului Isichie

Un cuvânt asupra cărţii fericitului Părinte Nil Sorschi

Capetele Stareţului Paisie Velicicovschi despre rugăciunea minţii – PREDOSLOVIE

CAPITOLUL I – Despre rugăciunea minţii, care este lucrarea Sfinţilor Părinţi din vechime şi împotriva hulitorilor acestei rugăciuni sfinţite şi prea fără de prihană

CAPITOLUL II – De unde îşi are începutul această dumnezeiască rugăciune a minţii şi ce mărturii din Sf. Scriptură aduc despre ea purtătorii de Dumnezeu Părinţi

CAPITOLUL III – Despre faptul că această sfinţită rugăciune a minţii este un meşteşug duhovnicesc

CAPITOLUL IV – Ce fel de pregătire trebuie aceluia, care doreşte să facă această dumnezeiască lucrare

CAPITOLUL V – Despre ceea ce este această sfinţită rugăciune a lui Iisus după calitatea şi lucrarea sa

CAPITOLUL VI – Despre aceea cum trebuie de la început să deprindem lucrarea acestei dumnezeieşti rugăciuni cu mintea în inimă

DIALOGUL V (Convorbirea a cincea)

Povăţuitorii lucrătorii inimii şi ai rugăciunii lui Iisus, cei mai apropiaţi: episcopii – Teofan Zăvorâtul şi Ignatie (Breanceaninov), stareţii de la Optina, stareţul Agapie de la Valaam, protoiereul de la Kronstadt Ioan Serghiev şi alţi nevoitori ruşi din sec. XIX

CONVORBIRI DE ÎNCHEIERE

Acest articol a fost publicat în Isihasm. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s